Vrijwilligers

Created with Sketch.

Nieuwe vrijwilligers,


De judovereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om hand en spant diensten te verlenen bij evenementen.
Zij moeten aan een aantal criteria voldoen.


• Wij zullen eerst een gesprek aan gaan.
• Wij vragen om een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag.)
• Eventueel zullen wij met goedkeuring van de betrokkene achtergrondinformatie/referenties opvragen.
• Tevens eisen wij van de betrokkene dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die wij met de betrokkene delen.