Lesgeld

Created with Sketch.

Het lesgeld bedraagt € 200.00 per kalenderjaar (1-1 t/m 31-12). De contributie mag in 3 termijnen betaald worden.


De eerste betaling moet uiterlijk 25 januari op onze rekening zijn bijgeschreven.

De tweede betaling dient uiterlijk 25 april zijn bijgeschreven.

En de derde betaling dient uiterlijk 25 juli zijn bijgeschreven.


Ouders/judoka’s moeten er zelf zorg voor dragen dat de contributie tijdig is bijgeschreven op onze rekening.

NL 22 RABO 0323 0878 41 t.n.v. Judo Fritz. O.v.v. de naam van uw kind.


Ouders/judoka’s zijn er mee bekend dat als de judoka gedurende het seizoen besluit te stoppen, een restitutie van de contributie niet mogelijk is en het volledige kalenderjaar betaald dient te worden.